Imię i Nazwisko………………………………….

 Grupa,…………………………………………….

 I rok, licencjat, semestr letni, dnia 05.05.2020r.                                  

                                                   ENGLISH TEST

I.                   Translate the following words from Polish into English (10p).

      Przetłumacz następujące słowa i wyrażenia branżowe z języka polskiego na język  

      angielski.

  1. poważny stan-…………………………………………………………………
  2. myć ręce-……………………………………………………………………...
  3. podać leki przeciwbólowe-……………………………………………………
  4. dobra komunikacja-…………………………………………………………..
  5. potrzebne umiejętności-……………………………………………………….
  6. odpowiedzialna pielęgniarka-…………………………………………………
  7. być gotowym/przygotowanym do czegoś-……………………………………
  8. pacjent przytomny-……………………………………………………………
  9. stan zdrowia przed wypadkiem-……………………………………………...
  10. właściwa dawka-……………………………………………………………..

II.                 Put the verbs in brackets into the correct form: affirmative, interrogative or negative of the grammar tenses Present Continuous, Present Simple (10p).

Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu gramatycznego Present Continuous lub Present Simple. Uwzględnij czy jest to zdanie twierdzące, pytające czy przeczące (10 p).

1.      The nurse…………………………………(go) to administer medications at the moment.

2.      ………………………………….the patient……………………..(feel) pain in her left shoulder? No, she does not.

3.      ……………………( be) the muscles in your arm stronger after the exercise sessions?

4.      Thelma………………………………..(repeat) the exercise three times on the left leg every day.

5.      ……………………(be) nurse Jakes friendly? Yes, she is.

6.      ……………………the doctors always………………………….(discuss) treatment with each other?  It depends on the health status of the particular patient.

7.      …………………………..the consultant……………………………..(come) to check on the patient tonight? Yes, he is.

8.      I………………………………(meet) with the geriatric consultant at the moment to talk about one of my patients.

9.      It…………………………………….(take/ not) a long time to check temperature charts.

10.  Kate……………………………….(eat/not) her lunch in the nurses’ lounge at the moment because she is making a phone call.

 

 


W celu konsultacji zapraszam na czat w każdy czwartek w godz. 12.00 - 13.30

Zapraszam na konsultacje na czacie we wtorki w godzinach 15:45-17:15