Finanse to olbrzymi zakres wiedzy. Można powiedzieć, że finanse towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Początki finansów w tradycyjnym rozumowaniu w związku z obiegiem pieniądza wywodzą się z czasów starożytnych od FENICJAN - wynalazców pieniądza ok. 2500 lat p.n.e

Po analizie sylabusa w ramach Państwa kursu wyodrębniłem cztery główne obszary programowe, które będą stanowiły dla Państwa 6 modułów:

1.  Ustawa o finansach publicznych.

2. Ustawa o NBP,

3. Podatek i jego definicja przedmiotowa z uwzgl. ustaw: uopdoof, uopdoop, VAT, Akcyza,

4. Finanse przedsiębiorstw w tym szereg przykładów na gruncie praktycznym.

Wyodrębnienie tych czterech obszarów wskazuje zakres tematyczny kursu i umiejscowienie go w zagadnieniu misji dydaktycznej szkolnictwa opartego w ramach PUZ w ujęciu praktycznym z najbardziej reprezentatywnymi przykładami, zarówno na mniej bądź bardziej zaawansowanym poziomie.