Celem wykładu jest w ujecie teoretycznym zapoznanie studentów z podstawami makroekonomii ze szczególnym uwzględnieniem teorii współczesnego keynesizmu, teorii dynamiki gospodarczej, oraz modeli wzrostu gospodarczego (model Domara, model Solowa).