Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej  wraz z analizą danych rynkowych - zagadnienia wybrane.