Celem kursu jest prezentacja zagadnień rachunkowości w systemie ewidencji gospodarczej.