Dobry Wieczór,

     Celem kursu jest zapoznanie Państwa z wiedzą nt. pośrednictwa finansowego na gruncie możliwych uprawnień zawodowych oraz prezentacja b. ważnej ustawy tj. Ustawy o kredycie konsumenckim - zwłaszcza pod kontem naszych (jako obywateli) praw z niej wynikających.