Kurs dla studentów psychologii I roku dotyczący procesów poznawczych człowieka