Konsultacje przewidziane są dla studentów:

1. IV semestru EM mgr – ćwiczenia z Zarządzania projektami, Negocjacji i PR, Polityki ekonomicznej (II stopień)

2. VI semestru EM lic – ćwiczenia z Nowoczesnych Technik…. (I stopień)

3. IV semestru EM lic – PR

TERMINY KONSULTACJI: 31.03, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06.2020 w godzinach: 18.30 – 21.00,